3 2 1

Välkommen till Grevlingen

Förskola på Östermalm

Välkommen

Förskolan Grevlingen är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ. Grevlingen är en liten, hemtrevlig och personlig förskola med 14 barn i åldern 1-5 år.

Aktuellt

Ansökan till Grevlingen görs via https://forskola.stockholm  

Kontakta oss

grevlingen@grevlingen.se
Grevgatan 53 – 114 58 Stockholm
Tel: 070-660 60 11

Träffa våra pedagoger

Vi har det kul tillsammans

Grevlingen är ett föräldrakooperativ som drivs utan vinstsyfte. Det ger vårdnadshavarna unika möjligheter till insyn och påverkan. Vårdnadshavarna sköter mycket av det administrativa arbetet som lokaler, ekonomi, rekrytering så att pedagogerna kan fokusera på barnen. Barngruppen består av max 14 barn i åldern 1 till 5 år. Vi har två barnskötare och en rektor som är utbildad förskollärare.

Vardagen

LIVET PÅ FÖRSKOLANVåra 14 barn går i en gemensam syskongrupp där allas olika behov och intressen möts och stimuleras. Verksamheten planeras och struktureras  efter varje barns intresse samt utvecklingsnivå.

Då det endast är 14 barn på Grevlingen ger det en lugn och harmonisk miljö där varje individ får ta plats. Med hög pedagogtäthet finns det alltid någon nära så att barnen kan utveckla trygga relationer med pedagogerna och med varandra.

 

Utifrån barnens intressen och upplevelser så väljer vi varje termin ett övergripande tema som vi har som grund och arbetar aktivt med. Genom pedagogisk dokumentation följer vi barnens lärandeprocesser och planerar sedan vidare för varje vecka. Varje aktivitet kring vårt stora tema omfattar Läroplanens alla olika ämnesområden och undervisningen utgår från barnens egna intressen och upptäckter.

Vi har nyligen arbetat med temat jord och genom detta gjort experiment, planterat, undersökt maskars kretslopp, skapat, sjungit, dramatiserat, för att nämna några av alla olika aktiviteter kring ämnet ”jord”.

Vi ägnar oss också åt t.ex. vattenlek, sagoläsning, sång, rim och ramsor, skapande verksamhet och rörelse till musik där vi sträcker på kroppen och dansar tillsammans. Leken är i stort fokus och en självklar del i allt arbete och all undervisning på Grevlingen. Vår lärmiljö uppdateras och förändras kontinuerligt tillsammans med barnen för att tillgodose varje barns intressen och förmågor.

De blivande skolbarnen har en egen femårsgrupp som träffar andra jämnåriga från fyra närliggande förskolor, där de får en förberedelse inför sin start i förskoleklass. Grevlingen har samarbete med flera andra kooperativ.

Vi gör utflykter flera gånger i veckan till närmiljön. Vi har nära till Djurgården, Lill-jans skogen, Tessinparken, Humlegården, Gustav Adolf parken och Nobelparken. Skog och natur ger de bästa förutsättningarna för att stimulera grovmotoriken och genom naturen upptäcker vi och lär tillsammans. Vi använder mycket av naturmaterialet till att fortsätta skapa med på förskolan. Genom att öva och skapa med olika material och tekniker utvecklas den kreativa förmågan och lärandet. Genom naturen får barnen en förståelse för vår gemensamma miljö och utvecklar en empati för allt levande runt omkring oss.

Barnen får även regelbundet kulturella upplevelser i form av museibesök (t.ex. Tekniska Museet, Moderna Museet och Skansen), teaterbesök och besök på biblioteket.


Vi är ofta ute på vår fina gård där det finns bland annat cyklar och en liten rutschkana. Under den varma årstiden har vi tre stora parasoll som ger skugga. På sommaren odlar vi grönsaker i odlingslådor och använder vår härliga vattenspridare för vattenlek.

De mindre barnen som sover middag har möjlighet att sova utomhus i vagn på gården om vädret tillåter det.

All mat tillagas från grunden av vår duktiga kokerska. Mellanmålen som serveras är väl tilltagna och består av exempelvis gröt, yoghurt, pannkakor, våfflor etc.  Smörgås serveras till detta med diverse olika pålägg. Varje mellanmål serveras det också flera olika frukter.

Vår ambition är att i största möjliga mån beställa ekologiska råvaror och att inte använda socker. Maträtterna är varierade och näringsriktiga. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

På Grevlingen har vi öppet mellan 08.00 och 17.15 (fredagar 17.00) efter föräldrarnas behov*.

 

08.00 Grevlingen öppnar, alla barn tas emot färdigklädda för utevistelse på vår gård.
09.00 Vi lämnar oftast Grevlingen för utflykt till närmiljö
09.30  Mellanmål /fruktstund
10.45  Samling
11.00  Lunch
11.30  Sovstund för de yngre, saga för de äldre, lugnare aktiviteter
12.00  Aktivitet inne eller ute, fri lek
14.00 Mellanmål
14.30 Aktivitet inne eller ute, fri lek
17.00 Grevlingen stänger

 
 
 

*Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

 
 
 

På Grevlingen firar vi flera olika traditioner, till vissa av dessa händelser bjuder vi in våra vårdnadshavare så att vi alla har möjlighet att fira tillsammans.
 
Höstterminen

– Nallens dag
– Halloweenmaskerad
– Luciafirande
– Jullunch

 
Vårterminen
– Fettisdagen /drop-in fika
– Förskolans dag
– Påskfirande
– Sommaravslutning


Målsättningar

VAD VI HAR FÖR MÅL PÅ GREVLINGEN
 • Att varje barn utvecklas till en lugn och trygg människa, med stark tro på sig själv och tillit till vuxna.
 • Att varje barn skall känna samhörighet och empati för sina medmänniskor samt respektera varandras olikheter.
 • Att varje barn ges samma förutsättningar till utveckling och stimulans utifrån sin egen förmåga, både gällande språket och skapande aktiviteter.
 • Att de barn som för tillfället behöver extra stöd i sin utveckling ges möjlighet till detta.
 • Att barnen skall vara delaktiga och få inflytande i verksamheten så långt det är möjligt.
 • Att barnen ska få naturupplevelser, utveckla nyfikenhet och lusten att lära.
 • Att varje termin ha utvecklingssamtal med alla föräldrar om barnens utveckling utifrån de övergripande målen.
 • I enlighet med Skolverket har Grevlingen upprättat en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan.

Stockholms stads förskoleundersökning

NÖJDA FÖRÄLDRAR PÅ GREVLINGEN

Grevlingen fick även i år toppresultat i Stockholms stads förskoleundersökning med mycket nöjda föräldrar.

Läs mer på Stockholms stads hemsida.

Föräldrakooperativ

ETT FÖRÄLDRAKOOPERATIV PÅ ÖSTERMALM

Grevlingen är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs av föräldrarna genom en ekonomisk förening. Förskolan drivs helt utan vinstsyfte och allt återinvesteras i verksamheten för att våra barn ska ha en så bra förskola som möjligt. Grevlingen har en stabil ekonomi.

Förskolan Grevlingen är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ. Det startades 1976 av två föräldrapar som önskade ett alternativ till den kommunala barnomsorgen. De annonserade i tidningen efter andra intresserade föräldrar och gemensamt hittade man ett gammalt bageri, Bagar Bengtson & Co. Föräldrarna byggde själva om lokalen. Vid starten fanns det totalt sju barn.

Idag, nästan 45 år senare, ligger Grevlingen kvar på samma adress. Vi är en liten, hemtrevlig och personlig förskola. På förskolan går upp till 14 barn i åldern 1-5 år.

I vårt föräldrakooperativ får du möjlighet att aktivt vara med och påverka och forma ditt barns förskola. Vi föräldrar får både insyn och ansvar samt kan engagera oss i förskolan.

Vad har vårdnadshavare ansvar för?

 • Alla vårdnadshavare på Grevlingen har ansvar för olika administrativa områden, t.ex. hemsida, inköp, personal, ekonomi etc.
 • Var sjätte vecka har vi styrelsemöte där vi diskuterar perioden som har varit och planerar framåt.
 • Vi turas om med tvätten. Det innebär att några fredagar per termin så tar vi med oss en blå IKEA kasse med tvätt hem.

Förskolan Grevlingen drivs som ett föräldrakooperativ, där minst en vårdnadshavare ingår i styrelsen. Vidare ska varje vårdnadshavare kunna stå till förfogande för jourinsats enligt rullande schema vid anställds oplanerade frånvaro. Vårdnadshavare ska även delta aktivt på storstädning på förskolan en gång per termin, samt hjälpa till med tvätt och sopa gård.
Se beslut Dnr 3.2.1-8888/2015. I en kö-situation till förskolan ges företräde till barn med syskon i samma hushåll som redan är placerad på förskolan, därefter barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, dvs äldre barn går före yngre.

Kontakta oss

INTRESSEANMÄLAN

Välkommen att kontakta oss mail eller telefon om du är intresserad av att höra mer om vår verksamhet.

gunilla@grevlingen.se

 

ATT GE ÅTERKOPPLING OM VERKSAMHETEN

Enligt skollagen ska varje förskola ha en rutin för klagomålshantering. Förskolan Grevlingen ser återkoppling som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten.

I huvudsak bör fråga tas upp med den som är direkt berörd och i andra hand med förskolechefen. Har ingen förbättring skett ska styrelsen kontaktas.

Ta del av förskolans rutin och kontaktvägar här.