3 2 1

Välkommen till Grevlingen

Förskola på Östermalm

Välkommen

Förskolan Grevlingen är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ. Grevlingen är en liten, hemtrevlig och personlig förskola med 14 barn i åldern 1-5 år.

Aktuellt

Ansökan till Grevlingen görs via https://forskola.stockholm  

Kontakta oss

grevlingen@grevlingen.se
Grevgatan 53 – 114 58 Stockholm
Tel: 070-660 60 11

Vardagen

LIVET PÅ FÖRSKOLAN

De äldre barnen leker med de yngre i en så kallad syskongrupp. Vi har även åldersuppdelade aktiviteter för att stimulera barnen utifrån deras ålder och behov.

Den lilla barngruppen på endast 14 barn ger en lugn och harmonisk miljö på förskolan. Pedagogerna har tid för varje barn och barnen kan utveckla trygga relationer med pedagogerna och med varandra.

 

 

 

 

 

 

 

Vi väljer varje termin tillsammans med barnen ett tema som vi arbetar aktivt med. Exempel på teman vi har haft är djur och natur, teknik, kroppen. Temat sträcker sig över en hel termin för att barnen ska kunna lära sig lite grundligare om olika ämnen i grupparbetsform.

Vi ägnar oss också åt t.ex. vattenlek, sagoläsning, sång, rim och ramsor, skapande verksamhet och Miniröris där vi sträcker på kroppen och dansar tillsammans. Barnen har varje dag tid för fri lek då de leker rollekar, bygger kojor, lägger pussel, klär ut sig och spelar spel.

De äldre barnen (4-5 år) går på simundervisning en gång per vecka. De deltar också i en överlevnadsutbildning ”Hitta Vilse”. Det är en kurs från Civilförsvarsförbundet med små övningar. Barnen lär sig hur de ska gå tillväga om de kommer bort från sina föräldrar eller pedagoger.

De blivande skolbarnen har en egen femårsgrupp som träffar andra jämnåriga från fyra närliggande förskolor, där de indirekt tränar sig inför sexårsverksamheten. Grevlingen har samarbete med flera andra kooperativ.

 

 

 

 

 

Vi gör minst två utflykter i veckan, ofta till olika skogar och parker. Vi har nära till Djurgården, Liljansskogen, Tessinparken, Humlegården och åker även till parker längre bort t.ex. Bandängen. Barnen tränar sin grovmotorik samtidigt som de får frisk luft och en naturupplevelse.

Barnen får även regelbundet kulturella upplevelser i form av museibesök (t.ex. Tekniska Museet, Moderna Museet och Skansen), teaterbesök och besök på biblioteket.

 

 

 

 

 

 

 

Vi är ofta ute på vår fina gård där det finns bland annat cyklar och en liten rutschkana. Under den varma årstiden har vi 3 st stora parasoll som ger skugga. På sommaren odlar vi grönsaker i odlingslådor och badar i en plaskpool.

De mindre barnen som sover middag har möjlighet att sova utomhus i vagn på gården om vädret tillåter det.

 

 

 

 

 

 

 

All mat tillagas från grunden av vår personal. Vi bakar även eget matbröd i mån av tid.

Vår ambition är att i största möjliga mån beställa ekologiska råvaror och att inte använda socker. Maträtterna är varierade och näringsriktiga. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

 

 

 

 

 

 

 

På Grevlingen har vi öppet mellan 08.00 och 17.15 (fredagar 17.00) efter föräldrarnas behov*.

08.00 Grevlingen öppnar
09.00 Mellanmål
09.30 Aktivitet inne eller ute, planerad verksamhet
11.30 Samling
12.00 Lunch
13.00 Sovstund för de yngre, saga för de äldre
13.30 Aktivitet inne eller ute, fri lek
15.00 Mellanmål
15.30 Aktivitet inne eller ute, fri lek
17.15 Grevlingen stänger, förutom fredagar, då vi stänger 17.00

*Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

 

På Grevlingen har vi flera olika trevliga traditioner, vilket bidrar till att öka den personliga gemenskapen. Barn, föräldrar och pedagoger har möjlighet att umgås och lära känna varandra ännu bättre.
Höstterminen

– Höstfest
– Drop-in kaffe
– Halloweenfest
– Luciafirande
– Jullunch med tomte

Vårterminen
– Vi dansar och sjunger ut julen
– Drop-in kaffe för föräldrar
– Påskfirande med besök på Linnegården, ett äldreboende
– Terminsavslutning med sånguppvisning och pick nick på Rosendahlsplatån
– Avslut på Gröna Lund för femåringarna
– Midsommarfirande med besök på Linnégården

Målsättningar

VAD VI HAR FÖR MÅL PÅ GREVLINGEN
 • Att varje barn utvecklas till en lugn och trygg människa, med stark tro på sig själv och tillit till vuxna.
 • Att varje barn skall känna samhörighet och empati för sina medmänniskor samt respektera varandras olikheter.
 • Att varje barn ges samma förutsättningar till utveckling och stimulans utifrån sin egen förmåga, både gällande språket och skapande aktiviteter.
 • Att de barn som för tillfället behöver extra stöd i sin utveckling ges möjlighet till detta.
 • Att barnen skall vara delaktiga och få inflytande i verksamheten så långt det är möjligt.
 • Att barnen ska få naturupplevelser, utveckla nyfikenhet och lusten att lära sig.
 • Att varje termin ha utvecklingssamtal med alla föräldrar om barnens utveckling utifrån de övergripande målen.
 • I enlighet med Skolverket har Grevlingen upprättat en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan.

 

Stockholms stads förskoleundersökning

NÖJDA FÖRÄLDRAR PÅ GREVLINGEN

Grevlingen fick även i år toppresultat i Stockholms stads förskoleundersökning med mycket nöjda föräldrar.

Läs mer på Stockholms stads hemsida.

Föräldrakooperativ

ETT FÖRÄLDRAKOOPERATIV PÅ ÖSTERMALM

Grevlingen är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs av föräldrarna genom en ekonomisk förening. Förskolan drivs helt utan vinstsyfte och allt återinvesteras i verksamheten för att våra barn ska ha en så bra förskola som möjligt. Grevlingen har en stabil ekonomi.

Förskolan Grevlingen är ett av Stockholms äldsta föräldrakooperativ. Det startades 1976 av två föräldrapar som önskade ett alternativ till den kommunala barnomsorgen. De annonserade i tidningen efter andra intresserade föräldrar och gemensamt hittade man ett gammalt bageri, Bagar Bengtson & Co. Föräldrarna byggde själva om lokalen. Vid starten fanns det totalt sju barn.

Idag, nästan 45 år senare, ligger Grevlingen kvar på samma adress. Vi är en liten, hemtrevlig och personlig förskola. På förskolan går upp till 14 barn i åldern 1-5 år. De äldre barnen leker med de yngre i en så kallad syskongrupp. Men vi har även åldersuppdelade aktiviteter för att stimulera barnen utifrån deras ålder och behov.

I vårt föräldrakooperativ får du möjlighet att aktivt vara med och påverka och forma ditt barns förskola. Vi föräldrar får både insyn och ansvar samt kan engagera oss i förskolan.

Vad har föräldrarna ansvar för?

 • Alla föräldrar på Grevlingen har ansvar för olika administrativa områden, t.ex. hemsida, inköp, personal, ekonomi etc.
 • Var sjätte vecka har vi styrelsemöte där vi diskuterar perioden som har varit och planerar framåt.
 • Vi har tre härliga pedagoger och vid planerad ledighet tar vi in vikarier. Vid akut sjukdom får i bland vi föräldrar rycka in. Det sker enligt en jourlista.
 • Vi turas om med tvätten. Det innebär att några fredagar per termin så tar vi med oss en blå Ikeakasse med tvätt hem.

Kontakta oss

INTRESSEANMÄLAN

Välkommen att kontakta oss mail eller telefon om du är intresserad av att höra mer om vår verksamhet.

ATT GE ÅTERKOPPLING OM VERKSAMHETEN

Enligt skollagen ska varje förskola ha en rutin för klagomålshantering. Förskolan Grevlingen ser återkoppling som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten.

I huvudsak bör fråga tas upp med den som är direkt berörd och i andra hand med förskolechefen. Har ingen förbättring skett ska styrelsen kontaktas.

Ta del av förskolans rutin och kontaktvägar här.